Informace o nás

Společnosti pro mezináboženský dialog (SMD) byla založena 11. ledna 2012 registrací Ministerstva vnitra České republiky. Je první českou společností, která si klade za cíl systematicky rozvíjet spolupráci mezi náboženskými skupinami v České republice. Zaměřuje se zejména na práci v rámci náboženských komunit, aby tím postihla co nejvíce lidí a rozvíjela tak kulturu mezináboženského respektu, vzájemné úcty, spolupráce a přátelství.

SMD navazuje na bohatou tradici mezináboženských společností, pracovních skupin a diskuzních fór, které již více než 50 let rozvíjejí svoji činnost v Evropě, Spojených státech i jinde ve světě tam, kde spolu žijí různé náboženské skupiny. Mezináboženský dialog je však v mnoha oblastech světa denní realitou již celá staletí a nepotřebuje být formálně organizována. V České republice se nutnost mezináboženské spolupráce projevila zejména v 90. letech 20. století s rozvojem náboženského života po uvolnění státního dozoru na činností náboženských organizací. Od té doby se rozvíjela spolupráce představitelů náboženských tradic, jejichž věřící žijí na zemí České republiky. SMD vznikla proto, aby jejich práci doplnila prací na nejnižší úrovni organizace náboženských skupin, na tzv. grass-root level.

Činnost SMD probíhá zejména formou organizace společných aktivit jako jsou vzdělávací semináře, diskusní fóra, studijní skupiny, ale také společné výlety nebo prázdninové pobyty. SMD se také snaží o propagaci náboženské tolerance a respektu k jinakosti druhých lidí ve veřejné sekulární sféře, pro níž pořádá kulturní akce a veřejné přednášky či diskusní setkání.

Přihláška do SMD.doc (28,5 kB)
Stanovy SMD.doc (38 kB)
 

Pokud Vás naše činnost a cíle zaujaly, můžete se požádat o členství. Velmi vděční budeme také za sponzorské příspěvky, které můžete posílat na účet 2600 254 193/2010 (FioBanka). Děkujeme.

 

Medailonky některých členů společnosti

Silvie Tombová

04.05.2014 15:12
Narodila jsem se v roce 1958. V současné době jsou má zaměstnání  kompilací několika činností literárního charakteru. A tomu jsem se věnovala celý svůj život. Za podstatné asi pokládám vedení Zóny kultury kina Máj v Desné v Jizerských horách, kde jsem osm let realizovala...
>>

Petr Klásek

04.05.2014 16:09
Narodil jsem se v roce 1966 v Olomouci, dnes se svou rodinou, tedy manželkou a třemi dětmi, žiji v Horce nad Moravou. V životě jsem dělal mnoho různých věcí, většinou řemeslné povahy, včetně sociální práce v neziskových organizacích. Nespokojenost se sebou a se stavem světa, nezodpovězené otázky a...
>>

Martin Klapetek

04.05.2014 15:00
Jmenuji se Martin Klapetek a pracuji na Katedře filosofie a religionistiky Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Pocházím ze severní Moravy a přestěhoval jsem se před lety za prací do jižních Čech. Ve čtrnácti letech jsem přijal křest v Římskokatolické církvi. Jsem členem...
>>

Ivan O. Štampach

04.05.2014 15:06
Ivan O. Štampach (*1946) V mládí jsem zkoumal různé filosofické a náboženské směry a po hledání spočinul v římskokatolické církvi, v jejích neoficiálních aktivitách za minulého režimu. Po listopadu 1989 jsem krátce působil oficiálně jako kněz, byl také řeholníkem (dominikánem) a učil na Katolické...
>>

František Štěch

05.05.2014 21:09
Mgr. František Štěch, Th.D. (*1980), odborný asistent Katedry teologických věd Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zabývá se zejména fundamentální teologií. Mezi jeho další odborné zájmy patří teologie ve veřejném prostoru, interkulturní teologie,...
>>

Napsali o nás

Rozhovor o SMD v Českém bratrovi

06.11.2012 10:04
Rozhovor se současnou předsedkyní SMD Kateřinou Děkanovskou a článek člena výboru Daniela Bartoně najdete v červnovém vydání časopisu Český bratr, který vydává Českobratrská církev evangelická. PDF vydání naleznete zde: https://www.ceskybratr.cz/wp-content/uploads/2012/03/Cb_6_121.pdf
>>

CCSH: Vznikla Společnost pro mezináboženský dialog

18.01.2012 00:23
Počátkem roku 2012 vznikla Společnost pro mezináboženský dialog, o. s., jejímž cílem je podporovat dialog světových náboženských tradic, které vyznávají lidé žijící v České republice. Po celém světě je takových organizací bezpočet, aleČeská republika dosud takovou postrádala. Jediným ekvivalentem...
>>

Christnet: Vznikla Společnost pro mezináboženský dialog

13.01.2012 16:20
  Ve středu byla Ministerstvem vnitra ČR zaregistrována Společnost pro mezináboženský dialog. Nově vzniklé občanské sdružení má spojovat zastánce dialogu náboženství a věr, jejich sympatizanty a příznivce respektu k mnohotvárnosti duchovního života lidí. Společnost pro mezináboženský...
>>

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.