Silvie Tombová

04.05.2014 15:12

Narodila jsem se v roce 1958. V současné době jsou má zaměstnání  kompilací několika činností literárního charakteru. A tomu jsem se věnovala celý svůj život. Za podstatné asi pokládám vedení Zóny kultury kina Máj v Desné v Jizerských horách, kde jsem osm let realizovala osvětovou kulturní činnost, 1997-2005, po té jsem osm let pracovala jako mentor s lidmi propuštěnými z výkonu trestu odnětí svobody , v publikační činnosti se zaměřuji na sociální témata,  vystudovala jsem Vysokou školu zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty, misijní a charitativní obor, ve své závěrečné práci Jednota v mnohosti,  se zabývám společnými prvky křesťanství a islámu, mnišstvím a súfismem. Tato práce vyjadřuje má stanoviska vůči jakýmkoliv náboženstvím, jsem přesvědčena o nutnosti vlastního úsilí a porozumění a vnitřní cestě. Nepatřím do žádné komunity, nenadřazuji jedno druhému. Mezináboženský dialog vnímám jako přirozený vývoj světa. Mohu říci, že se ztotožňuji s pojetím Světového étosu Hanse Künga.

Zpět

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.