Christnet: Vznikla Společnost pro mezináboženský dialog

13.01.2012 16:20

 

Ve středu byla Ministerstvem vnitra ČR zaregistrována Společnost pro mezináboženský dialog. Nově vzniklé občanské sdružení má spojovat zastánce dialogu náboženství a věr, jejich sympatizanty a příznivce respektu k mnohotvárnosti duchovního života lidí. Společnost pro mezináboženský dialog si klade za cíl podporu a rozvoj dialogu mezi vyznavači rozdílných náboženství, šíření povědomí o věrouce a náboženských zvycích, odbourávání nedůvěry a předsudků vůči nepříliš rozšířeným náboženským směrům.

Způsobem, jakým hodlá Společnost pro mezináboženský dialog své cíle podporovat, mají být nejrůznější setkání, kulturní a poznávací akce, navazování kontaktů s podobně zaměřenými organizacemi v zahraničí, ale i vydávání a šíření tématických publikací a poskytování specifických služeb a poradenství.

Ustanovující schůze Společnosti pro mezináboženský dialog se koná 18.ledna v prostorách sídla Ekumenické rady církví, proběhne volba výboru a předsedy sdružení a schválení plánu činnosti. "Naše letošní činnost bude prozatím spíše přípravná," říká členka přípravného výboru a referentka pro ekumenu Ústřední rady CČSH Kateřina Děkanovská. "Chceme se zaměřovat zejména na "grass-root level", na život v obcích, ve společnosti. Na Husitské teologické fakultě působí skupina top reprezentantů, představitelů, ale my chceme sdružovat hlavně lidi, kteří jsou ochotní dialog skutečně dělat prakticky, vést naše vlastní projekty, pořádat semináře, výstavy, výlety, tábory. Nechceme být jen skupinkou akademiků nebo farářů. Jsme otevření všem, kdo sdílí naše přesvědčení o nutnosti dialogu a respektu k jiným náboženským tradicím, náboženská příslušnost nemusí být nutně podmínkou," dodává

Přípravný výbor dále tvoří Daniel Bartoň, právník a teolog a Ivan Odilo Štampach, vysokoškolský pedagog, religionista a teolog.

 

Zdroj: Christnet.cz

 

Zpět

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.