Petr Klásek

04.05.2014 16:09

Narodil jsem se v roce 1966 v Olomouci, dnes se svou rodinou, tedy manželkou a třemi dětmi, žiji v Horce nad Moravou. V životě jsem dělal mnoho různých věcí, většinou řemeslné povahy, včetně sociální práce v neziskových organizacích.
Nespokojenost se sebou a se stavem světa, nezodpovězené otázky a mnou vnímané utrpení mne inspirovaly k zenové praxi a ke složení slibů laického buddhisty v zenové škole Kwan Um. Zenová praxe je meditativně a zkušenostně zaměřená, a prolíná celým životem. Jak šly  situace za sebou, tato praxe mne přivedla k práci s lidmi, a práce s lidmi mne svedla dohromady s bratry katolíky. Později moje žena konvertovala ke katolické církvi. Toto všechno dohromady mne inspirovalo k hledání možností dialogu mezi lidmi různých vyznání. Inicioval jsem a spolupracoval na několika mezináboženských setkáních, převážně mezi buddhisty a křesťany.
Téma dialogu mne pronásleduje i v jiných situacích a vztazích mého života, ať už je to moje "zelené" zaměření, účast v různých svépomocných a pracovních skupinách nebo hnutích.  Schopnost dialogu s těmi druhými považuji za jednu z nejdůležitějších věcí.
Momentálně si vydělávám na živobytí jako řemeslník na volné noze se zaměřením na přírodní stavitelství. Preferuji horizontální pracovní vztahy a meformální pracovní sítě.

Zpět

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.