František Štěch

05.05.2014 21:09

Mgr. František Štěch, Th.D. (*1980), odborný asistent Katedry teologických
věd Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zabývá
se zejména fundamentální teologií. Mezi jeho další odborné zájmy patří
teologie ve veřejném prostoru, interkulturní teologie, teologie
mimokřesťanských náboženství a mezináboženský dialog.

Zpět

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.