Novinky

Pozvání na 2. setkání Členské schůze

30.04.2012 14:11
Vážení přátelé, dovoluji si Vás pozvat na 2. zasedání Členské schůze Společnosti pro mezináboženský dialog, o. s., které se uskuteční v úterý, 8. května 2012 v 9:30 hodin ve sboru Českobratrské církve evangelické Dr. Zikmunda Wintera 15, Praha 6 – Dejvice). Program: 9:00 Prezence 9:30...
>>

United Religions Initiative Brno 2012

24.03.2012 08:15
Jedinečný seminář rozvíjející porozumění napříč náboženskými tradicemi se bude konat 24. března v Brně - Králově Poli. S tématem Sdílení hodnot napříč duchovními tradicemi přispějí organizátoři k mezináboženskému sdílení v České republice. Účastníci budou mít kromě výjimečných zážitků možnost se...
>>

SMD vyhlašuje soutěž o logo organizace

27.02.2012 11:00
Společnost pro mezináboženský dialog, o. s. vyhlásila na ustavujícím setkání Členské schůze Soutěž o logo organizace. Logo by mělo vystihovat ideály SMD, tedy vzájemnou úctu a respekt mezi náboženskými tradicemi, touhu po spolupráci a vzájemném poznávání se a snahu pozitivně přispívat občanské...
>>
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>

Vítejte na našem webu

Vítejte na stránkách Společnosti pro mezináboženský dialog, o.s.!

SMD je sdružením zájemců o dialog světových náboženství, kteří mají zájem poznávat víru lidí z jiných náboženských tradic. Naším cílem je budovat vzájemný respekt a úctu k naší rozmanitosti a podporovat dialog a spolupráci mezi jednotlivými náboženskými skupinami v České republice. Naše práce se zaměřuje na práci v komunitách, abychom tak oslovili co nejširší spektrum lidí. Postupným budováním důvěry a úcty mezi lidmi různých věr chceme dosáhnout vytvoření lepšího obrazu o náboženství a věřících lidech v české společnosti. Proto také spolupracujeme se zahraničními partnerskými organizacemi, které se podobné práci věnují již řadu let.

Staňte se členy a kontaktujte SMD na adrese interfaith.info@gmail.com!

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.