SMD vyhlašuje soutěž o logo organizace

27.02.2012 11:00

Společnost pro mezináboženský dialog, o. s. vyhlásila na ustavujícím setkání Členské schůze Soutěž o logo organizace. Logo by mělo vystihovat ideály SMD, tedy vzájemnou úctu a respekt mezi náboženskými tradicemi, touhu po spolupráci a vzájemném poznávání se a snahu pozitivně přispívat občanské společnosti prosazováním náboženské tolerance a povědomí o náboženských tradicích a jejich hodnotách.

Návrhy na logo mohou být předloženy elektronicky na adrese interfaith.info@gmail.com nebo mohou být zaslány poštou na adresu společnosti Radlická 1031/42, 150 00 Praha. Termín pro odevzdání návrhů je do 30. března. Autor vítězného návrhu obdrží drobný dar.

Zpět

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.