Výroční zpráva za rok 2012

10.10.2013 22:30

Společnost pro mezináboženský dialog, o.s. (SMD) byla registrována Ministerstvem vnitra ČR (MV ČR) dne 11. ledna 2012 a ustavující schůze proběhla 18. února 2012. Na první Členské schůzi se sešlo 19 osob, které se staly prvními členy SMD. Na této schůzi byla zvolena předsedkyní Kateřina Děkanovská a Výbor ve složení: Ivan Štampach (místopředseda), Jakub Koldovský (pokladník), Daniel Bartoň, Antonín Valer, Salih Yilmaz. Byly zde také pozměněny stanovy, které byly potvrzeny MV ČR 3. dubna 2012.

Na druhé Členské schůzi konané 8. května 2012 se sešlo 10 osob a bylo přijato 5 nových členů.

Na třetí Členské schůzi konané 1. prosince 2012 se sešlo 13 osob a bylo přijato 5 nových členů. Celkový počet členů SMD k 1. 12. 2012 je 27.

 

Činnost:

SMD na rok 2012 plánovala vytvoření internetových stránek. To se podařilo v podobě bezplatných stránek na www.interfaith.webnode.cz. Bylo rozhodnuto o převedení stránek na placený hosting.

Dalším úkolem bylo vytvoření Mezináboženského kalendáře ve spolupráci s dalšími subjekty mimo SMD. Výbor se ujal organizace projektu. Podařilo se shromáždit materiály k datům svátků a jejich popis a většina fotografií. Bohužel nebylo možné získat fotografie od některých náboženských organizací, a proto se Výbor v říjnu rozhodl projekt pozastavit a pokračovat v roce 2013 na tvorbě kalendáře pro rok 2014.

V květnu se měl konat mezináboženský výlet do Budapešti ve spolupráci s Mozaiky Platform Dialog, o.s. Na poslední chvíli se však odhlásilo několik účastníků, a proto nebylo možné dále projekt finančně pokrýt. Plánované přesunutí na září se neuskutečnilo kvůli časové vytíženosti organizátorů.

Ve dnech 19. – 27. listopadu se konal Mezináboženský týden, který probíhal v režii členů SMD a dalších přátel v Benešově, Berouně, Brně, Českých Budějovicích, Olomouci, Plzni a Praze. Ačkoliv návštěvnost některých akcí byla velmi nízká, podařilo se oslovit některé zájemce mimo členskou základnu. Probíhaly přednášky, setkání mládeže, koncert, čtení náboženských textů a poezie, neformální i náboženská setkání. O konání týdne bylo publikováno několik článků.

SMD vyhlásila soutěž na logo, do kterého bylo přihlášeno pět návrhů. Vítězným se stal návrh stromu, který zprostředkoval pan Hüseyin Özörençik.

Na podnět členů SMD byla založena skupina na Facebooku pod názvem Mezináboženský dialog. Tato skupina je otevřená všem zájemcům a informuje o akcích SMD i dalších organizací a jednotlivců. Slouží také místo pro diskuse o náboženských tématech.

 

Zpracovala: Kateřina Děkanovská

V Praze 1. 12. 2012

 

Výroční zprávu ve formátu pdf si můžete stáhnout zde: Výroční zpráva 2012.pdf (34,2 kB)

Zpět

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.