Staňte se našimi členy a přijďte na ustavující schůzi!

16.02.2012 09:24

USTAVUJÍCÍ ČLENSKÁ SCHŮZE SPOLEČNOSTi PRO MEZINÁBOŽENSKÝ DIALOG, o. s.

Srdečně Vás zveme na Ustavující členskou schůzi nově zaregistrované Společnosti pro mezináboženský dialog, o.s., která se uskuteční 18. února 2012 od 9:30 v prostorách Ekumenické rady církví v ČR (Donská 5, Praha 10 – Vršovice).

 

Program jednání:

1. Zahájení schůze

2. Volba výboru sdružení

3. Volba předsedy sdružení

4. Volba revizora

5. Změny a dodatky ke stanovám

6. Stanovení členského příspěvku

7. Schválení plánu činnosti na rok 2012

Zpět

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.