Mezináboženský týden 18. - 27. listopadu 2012

06.09.2012 08:46

Společnost pro mezináboženský dialog, o.s. připravuje na letošní listopad první ročník mezinárodně rozšířeného Mezináboženského týdne.

Tento týden je určen ke polečnému setkávání věřících různých náboženských tradic, ale také k jejich setkávání s veřejností. Jeho cílem je alespoň tento jeden týden v roce věnovat intenzivnímu setkávání a poznávání nových přátel z jiných náboženských směrů, jejich náboženských zvyklostí, víry i stylu běžného života.

Každý ze členů SMD bude ve svém působišti pořádat akce veřejné i akce pro náboženské skupiny. Svojí členskou základnou nepokrýváme celé Česko, ale najdete nás v různých městech. Kdokoliv by se rád podílel - pomohl s přípravami nebo připravil valstní akci - je srdečně zván a prosíme, aby se nám dotyční hlásili na e-mailové adrese interfaith.info@gmail.com, kde se dozvíte přímý kontakt na nejbližšího člena.

Program bude uveřejněn během října na hlavní stránce. Těšíme se na Vaše podněty a návštěvu!

Zpět

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.