Britská vláda spolupracuje s náboženskými komunitami v rozvojových oblastech

28.06.2012 08:31

Britská vláda se skrze Odbor pro rozvoj mezinárodních vztahů zasadila o vznik příručky pro vládní, neziskové a náboženské charitativní organizace, která uvádí základní principy práce v rozvojových oblastech. Příručka nese název "Faith partnership principles" (volně přeloženo jako Principy partnerství s náboženskými skupinami) a jejím cílem je poukázat na některé choulostivé otázky spolupráci s náboženskými skupinami v rozvojových zemích, kde často víra hraje větší roli než občanské principy. Zmíněný odbor britské vlády má nyní ve spolupráci s britskými náboženskými organizacemi určit tři státy, ve kterých začne být nová pracovní strategie uplatňována, aby mohla být na základě praktických zkušeností dále rozvíjena. Součástí takovéto spolupráce má být i naučit náboženské organizace v rozvojových zemích čerpat finanční podporu na jejich vlastní projekty z mezinárodních zdrojů, ale také pomoci jim zorganizovat mezináboženská fóra v daném regionu, aby se rozvoj místních komunit odehrával paralelně ve všech náboženských komunitách, a navíc aby docházelo k jejich větší interakci na veřejných platformách a lepší spolupráci pro dobro celé země, ne jen dílčích komunit.

Příručku si můžete stáhnou ve formátu PDF na tomto odkazu (uvedeno 28. 6. 2012):

https://www.dfid.gov.uk/Documents/publications1/faith-partnership-principles.pdf

Zpět

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.